Θεαματική αύξηση εξαγωγών - εισαγωγών για τη χώρα μας

Πέμ, 07/04/2022 - 16:12

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας το πρώτο δίμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μια εξέλιξη που επηρεάζει θετικά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές με δεδομένο ότι η πλειονότητα των προϊόντων εισαγωγής και εξαγωγής πραγματοποιείται με φορτηγά αυτοκίνητα.

Αναλυτικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 13.163,0 εκατ. ευρώ (14.867,3 εκατ. δολάρια) έναντι 8.061,5 εκατ. ευρώ (9.755,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 63,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.651,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 41,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.631,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 41,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 7.071,1 εκατ. ευρώ (8.034,7 εκατ. δολάρια) έναντι 5.430,0 εκατ. ευρώ (6.609,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 30,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.005,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.001,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ανήλθε σε 6.091,9 εκατ. ευρώ (6.832,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.631,5 εκατ. ευρώ (3.146,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 131,5%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.645,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 75,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.630,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 75,6%.

1

1