Θριάσιο: Νέα παράταση για τον διαγωνισμό

Δευ, 28/03/2022 - 12:57
Φωτό εφημ. Θριάσιο

Συνεχίζεται και φέτος το σερί των παρατάσεων του διαγωνισμού για το Θριάσιο. Με απόφαση του υπ. Υποδομών και μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, δίδεται νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Φακέλων Προσφοράς για τον ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου, μέχρι την 28-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο τελευταίος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος πριν δύο χρόνια (06/03/20) και κατόπιν δόθηκε εντολή στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης να προβεί σε προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς για τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων, προκειμένου να διαμορφωθεί σύμβαση παραχώρησης, η οποία θα είναι ελκυστική για την πραγματοποίηση της επένδυσης και παράλληλα θα είναι συμβατή και θα ικανοποιεί την επιχειρηματική στρατηγική του κυρίου του έργου της Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Η πανδημία Covid ήταν το αιτιολογικό που αναφέρεται στην τελευταία παράταση:

«Παρίσταται ανάγκη, λόγω και της πανδημίας covid, παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Φακέλων των Προσφορών για τον διαγωνισμό του θέματος, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός, προς όφελος του Δημοσίου».