Τροχοί & TIR

Τριήμερος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον Αγ. Κωνσταντίνο - Καμένα Βούρλα

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και εξοπλισμού των Σηράγγων της Παράκαμψης Αγίου Κων/νου και Καμ. Βούρλων σε αμφότερες τις κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., η Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτ
Πέμπτη 02/06/2022 - 15:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και εξοπλισμού των Σηράγγων της Παράκαμψης Αγίου Κων/νου και Καμ. Βούρλων σε αμφότερες τις κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., η Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας αποφάσισε την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στους δύο Κλάδους Κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε.

Οι εν λόγω αποκλεισμοί κρίνονται αναγκαίοι για τον απαιτούμενο έλεγχο – επιθεώρηση καλής λειτουργίας αξονικών ανεμιστήρων σηράγγων, καθώς και τον έλεγχο, επιθεώρηση, αποκατάσταση φωτισμού των σηράγγων (ημέρας και νύχτας). Πιο συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως κάτωθι:

- Για το ρεύμα πορείας προς Λαμία προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού (Χ/Θ 165+800) και του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 180+100), την Τρίτη 07/06/2022,την Τετάρτη 08/06/2022 και την Πέμπτη 09/06/2022 (3 ημέρες) κατά τις ώρες 08:00 έως και 21:00, εφαρμόζοντας την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 «Εργασίες μικρής διάρκειας - πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του Παλαιού Εθνικού Οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο των οχημάτων από τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού και ακολουθώντας το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο.) στο τμήμα της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Ασπρονερίου και την Περιφερειακή οδό Καμένων Βούρλων), θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 180+100), ως προβλέπεται από τα εγκεκριμένα Σχέδια 35, 36 και 37 της εγκεκριμένης Μελέτης «Μελέτη εναλλακτικών διαδρομών σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του αυτ/μου Π.Α.Θ.Ε.

- Για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 180+100) και του Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού (Χ/Θ 165+800) την Τρίτη 21/06/2022, την Τετάρτη 22/06/2022 και την Πέμπτη 23/06/2022 (3 ημέρες) κατά τις ώρες 08:00 έως και 21:00, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 εργασίες μικρής διάρκειας - πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του Παλαιού Εθνικού Οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο των οχημάτων από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Χ/Θ 180+100 και ακολουθώντας το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (Περιφερειακός Καμένων Βούρλων και Π.Ε.Ο. στο τμήμα της παραλιακής οδού Ασπρονερίου – Αγίου Κωνσταντίνου), θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού (Χ/Θ 165+800), ως προβλέπεται από τα εγκεκριμένα Σχέδια 35, 36 και 37 της εγκεκριμένης Μελέτης «Μελέτη εναλλακτικών διαδρομών σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του αυτ/μου Π.Α.Θ.Ε.

- Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Λαμία στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού (Χ/Θ 166+180) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λατομείου (172+640 Χ/Θ), με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-8 εργασίες μικρής διάρκειας - αποκλεισμός κλάδου εισόδου, την Τρίτη 07/06/2022, την Τετάρτη 08/06/2022 και την Πέμπτη 09/06/2022 (3 ημέρες) κατά τις ώρες 08:00 έως και 21:00.

- Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Αθήνα στον Ανατολικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 177+585) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λατομείου (Χ/Θ 172+640) με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-8 εργασίες μικρής διάρκειας - αποκλεισμός κλάδου εισόδου, την Τρίτη 21/06/2022, την Τετάρτη 22/06/2022 και την Πέμπτη 23/06/2022 (3 ημέρες) κατά τις ώρες 08:00 έως και 21:00.

- Επισημαίνεται ότι για τον αποκλεισμό μεταξύ δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων και Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού, στη σήμανση που περιγράφεται στα Σχέδια 36 και 37, θα γίνει επιτόπου προσαρμογή και προσθήκη της κατάλληλης προσωρινής σήμανσης (όσον αφορά στη διασταύρωση στο ύψος του Λεβέντη που οδηγεί στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου, Χ/Θ 172+640).

- Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

PreviousNext