Τριπλάσιοι έλεγχοι για το καμποτάζ στη Γερμανία

Δευ, 11/07/2022 - 15:50

Οι γερμανικές αρχές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εντατικοποιημένων ελέγχων φορτηγών το 2021, χρονιά κατά την οποία η BAG και η BGL ένωσαν τις δυνάμεις τους, πραγματοποιώντας τριπλάσιους οδικούς ελέγχους από ό,τι προπέρυσι.

Το σύνολο των προστίμων που προέκυψαν ήταν 3,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2020. Επιπλέον, οι έλεγχοι σε γερμανικές εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατέληξαν σε πρόστιμα 1,8 εκατ. ευρώ.

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχων Εμπορευμάτων (BAG) και η Ομοσπονδιακή Ένωση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Logistics και Διάθεσης (BGL) παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους για τον έλεγχο οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το 2021. Οι δύο αρχές ενώθηκαν για να καταπολεμήσουν τις αθέμιτες πρακτικές στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές με ιδιαίτερη έμφαση στις παράνομες ενδομεταφορές.

Το 2021, η BAG πραγματοποίησε στοχευμένους οδικούς ελέγχους φορτηγών ξένων μεταφορικών εταιρειών, σε 35 σταθμούς ελέγχων (Trucks Control), επιθεωρώντας συνολικά περισσότερα από 18.000 οχήματα, τα οποία ανήκαν σε 35 μεγάλες μεταφορικές και σε άλλες μικρότερες. Σχεδόν το σύνολο των ελέγχων αφορούσε συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τις ενδομεταφορές.

Το 2020, ελέγχθηκαν περίπου 5.000 οχήματα σε 14 σταθμούς ελέγχων, από τα οποία περίπου τα 4.500 ελέγχθηκαν ως προς τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τις ενδομεταφορές.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αυξήθηκαν σημαντικά το 2021 σε περίπου 3,6 εκατ. ευρώ, όταν το 2020 ήταν 2,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις γερμανικές εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, η BAG έλεγξε περισσότερες από 200 μεταφορικές, τα φορτηγά των οποίων ελέγχθηκαν συνολικά 70.000 φορές πέρυσι. Από τους ελέγχους αυτούς, οι αξιωματικοί ανέφεραν περισσότερες από 10.000 περιπτώσεις παραβάσεων.

Συνολικά, η BAG εξέδωσε πρόστιμα και ειδοποιήσεις κατάσχεσης συνολικού ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι περίπου 830.000 ευρώ το 2020.

Σύμφωνα με τη BAG, η σημαντική αύξηση οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε φορτηγά εταιρειών με μεγάλους στόλους.