Τροχοί & TIR

Ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το flyover. Πού εφαρμόζονται και για πόσο χρόνο

Αναλυτικά οι διακοπές κυκλοφορίας
Πέμπτη 09/11/2023 - 12:14
Κοινοποίηση στα Social Media
εργα flyover

Διάρκεια τριάντα ημερών θα έχουν οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων που ξεκίνησαν για την κατασκευή του flyover.


Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε:
1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο αριστερό μέρος του οδοστρώματος της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, από το ύψος της Χ.Θ. 3+270 έως το ύψος της Χ.Θ. 4+050.
(2) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, από το ύψος της Χ.Θ. 3+950 έως το ύψος της Χ.Θ. 4+000.
(3) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος (ως προς τη κίνηση των οχημάτων) στο Κλάδο Εισόδου από τα Νοσοκομεία «Παπαγεωργίου και 424 Γ.Σ.Ν.Θ.» προς την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) και εν συνεχεία στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, από το ύψος της Χ.Θ. 4+000 έως το ύψος της Χ.Θ. 5+500.
(4) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στην Εξωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μειώνεται αρχικά στα 70χλμ/ώρα και εν συνεχεία στα 60χλμ/ώρα.
(5) Διαμορφώνονται είσοδοι - έξοδοι βαρέων – εργοταξιακών οχημάτων σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα των κατασκευαστών.
(6) Τα οχήματα που κινούνται επί του Κλάδου Εισόδου από τα Νοσοκομεία «Παπαγεωργίου και 424 Γ.Σ.Ν.Θ.» προς την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) παραχωρούν προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της Εσωτερικής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά.
(7) Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται από τις δύο (02) ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων έκαστης (εκτός του τμήματος της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Ανατολικά, από το ύψος της Χ.Θ. 3+250 έως το ύψος της Χ.Θ 3+500,στο οποίο θα διεξάγεται από μία (01) λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων.
(8) Η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κλάδο Εισόδου από τα Νοσοκομεία «Παπαγεωργίου και 424 Γ.Σ.Ν.Θ.» προς την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων.
(9) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στον Κλάδο εξόδου από την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Ανατολικά) προς Νεάπολη – Ασβεστοχώρι – Πεύκα ορίζεται στα σαράντα (40) χλμ/ώρα, κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.
•    Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν συνολικά τριάντα (30) ημέρες.
 

PreviousNext