Τροχοί & TIR

Υπέρβαση ωραρίου μελετά η ΕΕ αν το φορτηγό κατευθύνεται σε terminal

Αν για παράδειγμα χρειάζεται μια ώρα ακόμη για να φτάσει στον προορισμό του, μπορεί να συνεχίσει, αντί να σταματήσει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα πριν το terminal
Πέμπτη 09/11/2023 - 09:12
Κοινοποίηση στα Social Media
volvo truck container

Αν ένα φορτηγό εκτελεί το τελευταίο τμήμα μιας διαδρομής με προορισμό ένα σιδηροδρομικό terminal ή ένα ΣΕΜΠΟ, θα μπορεί ο οδηγός να κάνει υπέρβαση του εβδομαδιαίου ωραρίου προκειμένου να φτάσει στο προγραμματισμένο σημείο φόρτωση ή εκφόρτωσης.


Την εξαίρεση αυτή εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σκεπτικό να διευκολυνθούν οι συνδυασμένες και διατροπικές μεταφορές εντός της Ε.Ε. στη βάση σχετικής πρότασης που έχει ήδη λάβει.


Πληροφορίες του troxoikaitir.gr αναφέρουν ότι η επιτροπή ανταποκρίθηκε θετικά στο περιεχόμενό της πρότασης και ήδη μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η υπέρβαση των ωρών προκειμένου ένα φορτηγό να φτάσει στο χώρο φόρτωσης ή εκφόρτωσης πραγματοποιώντας το τελευταίο τμήμα της διαδρομής του.


Αν για παράδειγμα χρειάζεται μια ώρα ακόμη για να φτάσει στον προορισμό του, μπορεί να συνεχίσει, αντί να σταματήσει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα πριν το terminal προκειμένου ο οδηγός να διανυκτερεύσει για την εβδομαδιαία ανάπαυσή του.


Για την επιβεβαίωση του προορισμού του φορτηγού εξετάζεται η καταχώρηση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό κανονισμό παροχής πληροφοριών εμπορευματικών μεταφορών, δηλαδή στην πλατφόρμα eFTI (Electronic Freight Transport Information) και μέσω αυτής οι διαχειριστές των στόλων θα μπορούν να αιτηθούν εξαίρεση, δηλαδή την υπέρβαση του ωραρίου εντός του χρόνου που θα οριστεί.
 

PreviousNext