Τροχοί & TIR

Ξεκίνησε σήμερα (11/4/23) η αξιολόγηση των αιτήσεων για «Μεταποίηση – Εφοδιαστική»

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 11/4/23, η αξιολόγηση των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο Καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 74086/
Τρίτη 11/04/2023 - 13:16
Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 11/4/23, η αξιολόγηση των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο Καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 74086/21.07.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022», συγκροτήθηκαν οι αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης. Με τη Διαπιστωτική πράξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου εκκινεί η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών.

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση δεν ολοκληρωθεί εντός του προαναφερθέντος χρονικού πλαισίου, ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές η περάτωση της διαδικασίας εντός 10 ημερών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (https://ependyseis.mindev.gov.gr).

Όπως ανέφερε το ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR την περασμένη Παρασκευή, καθορίστηκε το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νόμου 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσσεται το έτος 2023.

Το ποσό αυτό καθορίστηκε για το έτος 2023 στα 75.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους ή από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

PreviousNext