Μια μόνο εταιρεία, ο όμιλος DPD, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο στον τομέα των μεταφορών/ διανομών, ζητά 3.500 νέους οδηγούς για απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η DPD κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ταχυμεταφορών, διακινεί ημερησίως 3 εκ. δέματα και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο διανομής δεμάτων στην Ευρώπη.

Διαθέτει 78 ντεπό, 7.000 σημεία περισυλλογής δεμάτων και απασχολεί σήμερα 11.000 οδηγούς-διανομείς.

Αν και η πανδημία εκτόξευσε στα ύψη τον όγκο των εργασιών της, οι επικεφαλής του ομίλου πιστεύουν ότι το e-shop θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς όχι μόνο στο Η. Β., αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Να σημειώσουμε ότι η DPD δραστηριοποιείται σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας με γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωσή της η DPD αναφέρει πως οι νέες 3.500 θέσεις αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος οδηγούς-διανομείς, οδηγούς φορτηγών, αλλά και προσωπικό αποθηκών, ακόμη και διοικητικές θέσεις. Περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ομίλου DPD.