Τροχοί & TIR

Ζητούνται άμεσα οδηγοί αστικών λεωφορείων και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων προσωπικού ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων προκήρυξε εκ νέου η Ο.Σ.Υ. (Οδικέ
Τετάρτη 04/11/2020 - 11:35
Κοινοποίηση στα Social Media

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων προσωπικού ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων προκήρυξε εκ νέου η Ο.Σ.Υ. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.).

Όσοι προσληφθούν, θα εργαστούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα, 4/11/20, και λήγει στις 18/11/20

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους:

Α) για την Ο.ΣΥ. Α.Ε.: είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, 210-4270796 και 210-4270834 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): osy@osy.gr, και

Β) για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.: είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Αθηνάς 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα, τηλ. για πληροφορίες: 2144141255, 2144141076 και 2144141077, φαξ: 210 3223935 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): protocol@stasy.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στις εν λόγω Προκηρύξεις για πρόσληψη στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις), της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr), αντίστοιχα, και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

PreviousNext