Τροποποίηση επήλθε στην κατάταξη ορισμένων μηχανημάτων έργων με βάση τη δραστηριότητα του χειρισμού και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α' 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α' 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παραπάνω προεδρικού αυτού διατάγματος και τούτο γιατί στην κατάταξη των μηχανημάτων υπήρχαν ορισμένα λάθη.

Έτσι, τα παρακάτω 6 Μ.Ε. εμπίπτουν στην κατηγορία που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Εκχιονιστικό (φρέζα) 4.2
Ερπυστριοφόρο μηχάνημα προώθησης και διάστρωσης χιονιού 4.2
Ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας τύπου KOMATSU 1.3
Φορτωτής κομπρεσέρ 1.5
Αυτοκινούμενος αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) 6.2
Εκσκαφέας - Μηχανικός ξεσκαρωτής Getman 76-175hp S330 -2001 5.4