Τροχοί & TIR

Ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου, συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση του θεσμικού κ
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου, συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος.

Το αντικείμενο της ομάδας θα περιλαμβάνει την εκπόνηση και υποβολή εισήγησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάπτυξη και προσαρμογή του νομοθετικού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει:

• το πλαίσιο αδειοδότησης και συμμετοχής στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου Συστήματος των σταθμών αποθήκευσης με ανεξάρτητο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο (σταθμοί αποθήκευσης «μπροστά από τον μετρητή») ή ως μέρος χαρτοφυλακίου με άλλες μονάδες ΑΠΕ για την από κοινού δραστηριοποίησή τους στις Αγορές.

• το πλαίσιο αδειοδότησης, λειτουργίας και συμμετοχής στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών αποθήκευσης εντός σταθμού παραγωγής ή καταναλωτή (σταθμοί αποθήκευσης «πίσω από τον μετρητή»).

• το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας σταθμών αποθήκευσης στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).

Αποθηκευτικοί Σταθμοί

Επίσης, η Ομάδα Διοίκησης του Έργου καλείται να διερευνήσει τα θεσμικά κενά και θα υποδείξει τις αναγκαίες νομοθετικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή:

• Η συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ως ανεξάρτητοι συμμετέχοντες ή μέσω εκπροσώπησης, το πλαίσιο αδειοδότησης και σύναψης συμβάσεων με τους Διαχειριστές των αντίστοιχων Αγορών και τον Διαχειριστή του Συστήματος, της προσαρμογής της λειτουργίας τους με τους κανόνες των Αγορών, εποπτείας και ελέγχου κ.λπ.

• Η αναγνώριση της αξίας και των εναλλακτικών πηγών εσόδων των αποθηκευτικών σταθμών, όπως η συμβολή σε σχέση με τη χρήση των δικτύων, ενώ θα εξεταστεί η στήριξη των επενδύσεων μέσω της συμμετοχής στους εκάστοτε μηχανισμούς ισχύος και της απαλλαγής των αποθηκευτικών σταθμών από δυσμενείς και καταχρηστικές χρεώσεις ή άλλους περιορισμούς ανάπτυξης και δραστηριοποίησης σε αντιστοιχία με πολιτικές άλλων χωρών της ΕΕ.

PreviousNext