Τροχοί & TIR

Το έργο σύνδεσης της Λ. Κύμης με την Εθνική Οδό

Δημοσιεύθηκε χθες η Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Α/Κ ΚΥΜΗΣ) ΕΩΣ Ε.Ο.Α1 (Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)» με προϋπολογισμό 3
Κοινοποίηση στα Social Media

Δημοσιεύθηκε χθες η Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Α/Κ ΚΥΜΗΣ) ΕΩΣ Ε.Ο.Α1 (Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)» με προϋπολογισμό 320.000.000,00 € και προαίρεση 32.535.715,00 €, ένα έργο που με την ολοκλήρωσή του θα αποσυμφορήσει την έξοδο της Αττικής Οδού στην Αθηνών – Λαμίας που σήμερα ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες αυτοκινητιστές.

Το έργο, σύμφωνα με τη δημοπράτηση, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, στο τμήμα από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ έως τον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη, συνολικού μήκους 4,2 χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, τα προς μελέτη και κατασκευή έργα είναι:

(α) Ολοκλήρωση των έργων στον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

(β) Έργο ανοικτής οδοποιίας από τον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ μέχρι τη χ.θ. 0+360 περίπου ( νότιο στόμιο σήραγγας)

(γ) Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης (ενδεικτικού μήκους 1,25 km περίπου).

(δ) Σήραγγα διά της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover) (ενδεικτικού μήκους 1,15 km περίπου.)

(ε) Έργο ανοικτής οδοποιίας μετά το πέρας του Cut & Cover μέχρι τη Χ.Θ. 3+700 περίπου μέχρι τον Α/Κ Καλυφτάκη.

Επίσης, με το δικαίωμα προαίρεσης, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Α/Κ Καλυφτάκη που περιλαμβάνει:

  • Δυο γέφυρες μήκους περίπου 260 m εκάστη, με πλάτος φορέα ~10 m, όπου διέρχονται οι δυο κατευθυντήριοι κλάδοι του ΑΚ

  • Οι προσβάσεις των γεφυρών με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των απαιτούμενων επιχωμάτων

  • Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων και κλάδων, που θα υποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου

Επίσης, περιλαμβάνονται και όλα τα επιμέρους έργα (οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχετευτικοί τάφροι και αγωγοί, οδοφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση κλπ.).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 22/2/22 και ο χρόνος κατασκευής του έργου ορίστηκε στα τέσσερα χρόνια.

PreviousNext