Τροχοί & TIR

Χρηματοδότηση Μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων

Στο 10% ανέρχεται το ποσοστό χρηματοδότησης για την αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των αποβλήτων.
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο 10% ανέρχεται το ποσοστό χρηματοδότησης για την αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των αποβλήτων.

 

Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» που παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα αξιοποίησης των αποβλήτων – υγρών, στερεών και αερίων. Επίσης με το ίδιο πρόγραμμα παρέχεται χρηματοδότηση 30% για την αγορά μεταφορικών μέσων. Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των επόμενων ημερών. Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 250.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

PreviousNext