Τροχοί & TIR

Ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων εντός εργοταξίων

Στο ΦΕΚ 1882 Β’/30-5-2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 37776/2645/24-5-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδ
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο ΦΕΚ 1882 Β’/30-5-2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 37776/2645/24-5-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:

«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»

PreviousNext