Τροχοί & TIR

Ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής Ροδοδάφνη – Ρίο

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη, υπογράφηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ στις 03–06-2022, η Ένταξη της Πράξης «Ολοκ
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη, υπογράφηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ  στις 03–06-2022, η Ένταξη της Πράξης «Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη έως Ρίο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στο φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνονται εργασίες για την ολοκλήρωση του τμήματος από την είσοδο του ΣΣ Ροδοδάφνης έως την περιοχή του Ρίου, μήκους 28,8 χλμ., της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο – Πάτρα. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν επί της υποδομής (επιχωμάτων, γεφυρών, σηράγγων και τεχνικών) που κατασκευάζεται μέσω 2 εργολαβιών.

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 177.775.799,67 € με τη δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται σε 177.775.799,67 €. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 43.820.000,00 €.

Δικαιούχους του έργου είναι η Έργα ΟΣΕ ΑΕ, ενώ ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 27/08/2021 και λήξης η 31/12/2023.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και για κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν στην αναβάθμιση των μεταφορών της χώρας μας.

PreviousNext