Η εταιρεία «Hill International N.V.» είναι αυτή που θα αναλάβει την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνοοικονομικού Συμβούλου ενόψει της δημοπράτησης της Σύμβασης (ή των Συμβάσεων) Παραχώρησης για την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση της ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου (Α/Δ) Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Αττική οδός), σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή/ και έργα σε άλλους οδικούς άξονες) για την υποβοήθηση της Δ/νσης Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παροχής (Δ17) και με συνολική αμοιβή 135.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Στη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης συμβούλου για το παραπάνω έργο μετείχαν οι εταιρείες Race Consulting Engineers LP, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και Hill International N.V.