Τροχοί & TIR

Ορθή Κατηγοριοποίηση των Μηχανημάτων Έργων

Τη συγκρότηση 8μελούς ομάδας εργασίας αποφάσισε το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ με σκοπό τη «διατύπωση τεκμηριωμένης πρότασης για την συμπλήρωση του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε η κατηγοριοποίηση των
Κοινοποίηση στα Social Media

Τη συγκρότηση 8μελούς ομάδας εργασίας αποφάσισε το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ με σκοπό τη «διατύπωση τεκμηριωμένης πρότασης για την συμπλήρωση του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε η κατηγοριοποίηση των Μηχανημάτων Έργων να θεσμοθετηθεί με σαφή τρόπο, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις».

Όπως έχει διαπιστώσει το υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι το τμήμα Μητρώου Μηχανημάτων Έργων και Έγκρισης Τύπων της Δ/νσης Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, το Τμήμα Τεχνολογίας και Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων Ειδικής Χρήσης και των εξαρτημάτων τους, της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και το Τμήμα Τεχνικών Επαγγελμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφαλείας Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,

«έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και θέτουν διαφορετικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των Μηχανημάτων Έργων, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας να οδηγούνται σε ασάφειες ως προς τη χρήση , αμφισβητήσεις και δυσκολία χαρακτηρισμού λόγω αλληλοεπικαλύψεως τίτλων. Επιπλέον, λόγω των πολλών κατηγοριοποιήσεων αλλά και των αλλαγών κατηγορίας που έχουν υπάρξει κατά καιρούς σχετικά με τα Μηχανήματα Έργων, παρατηρούνται παρανοήσεις και αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των προαναφερόμενων Υπηρεσιών αλλά και σχετικές απορίες των πολιτών, σχετικά με την Υπηρεσία στην οποία πρέπει να απευθύνουν τα αιτήματά τους».

PreviousNext