Τροχοί & TIR

Συντόμευση δημόσιων συμβάσεων

Στη διαβούλευση αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων», με το οπο
Κοινοποίηση στα Social Media

Στη διαβούλευση αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων», με το οποίο επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο τη συντόμευση των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου αποσκοπεί:

α) στην απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου,

β) στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,

γ) στην επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων,

δ) στην επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,

ε) στη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς,

στ) στην αύξηση της συμμετοχής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα.

PreviousNext