Τροχοί & TIR

Υποχρεωτικό το GPS στα χωματουργικά, καθώς και στα μεταφοράς απόβλητων ελαίων

Υποχρεωτική γίνεται η τοποθέτηση συστήματος GPS (εντοπισμού θέσης) και σε όλα τα φορτηγά μεταφοράς Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο του
Κοινοποίηση στα Social Media

Υποχρεωτική γίνεται η τοποθέτηση συστήματος GPS (εντοπισμού θέσης) και σε όλα τα φορτηγά μεταφοράς Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και άλλες ρυθμίσεις.

Η τοποθέτηση του GPS στα παραπάνω χωματουργικά (μπαζάδικα) είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Από την ίδια ημερομηνία επιβάλλεται στον «συλλέκτη μεταφορέα» να τηρεί για έναν χρόνο τα στοιχεία των μεταφορών που πραγματοποιεί στο πλαίσιο ενός συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και καταγραφής ζυγίσεων κάθε εγκατάστασης επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών/ κατεδαφίσεων), το οποίο όμως επιβάλλεται να τηρείται από τον υπεύθυνο του έργου (κατεδάφισης/ εκσκαφής κ.λπ.).

Υποχρεωτικό το GPS και στις Μεταφορές απόβλητων ελαίων

Επίσης, επεκτείνεται η υποχρέωση του συστήματος εντοπισμού GPS και στα φορτηγά μεταφοράς απόβλητων ελαίων με (άλλη) ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης που ορίζεται η 1η Ιουλίου του 2022.

Συγκεκριμένα, στο παράρτημα VIII ορίζεται ότι:

«Όλα τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) και δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν απόβλητα ελαίων, φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης κάθε οχήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω σήματος που εκπέμπεται από τον πομπό του συστήματος προς το κέντρο ελέγχου».

Η τοποθέτηση και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και της εταιρείας που το εγκαθιστά. Ο εγκαταστάτης πρέπει να τηρήσει όλες τις απαιτήσεις των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR όσον αφορά στη σωστή εγκατάσταση του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος και να παραδώσει εν πλήρη λειτουργία το σύστημα. Ο εγκαταστάτης χορηγεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος την πιστοποίηση του εξοπλισμού για την ορθή τοποθέτηση και καλή λειτουργία του.

Ποια είναι τα «απόβλητα ελαίων»

«Απόβλητα έλαια» είναι τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων (βαλβολίνες), τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR της 1ης Αυγούστου.

PreviousNext