ΑΒΑΧ ΑΕ

Πράσινο φως για το έργο Μπράλος – Άμφισσα

13/07/2022 - 10:37

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η σύμβαση με τίτλο: «Οδικό τμήμα “Μπράλος – Άμφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο» προϋπολογισμού