αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Οι ανιχνευτές στις αίθουσες εξετάσεων

Οδηγίες για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών παρέχει με εγκύκλιό του ο υφ. Μεταφορών,

Φίλτρα