αναλογικοί ταχογράφοι

Τύπος ταχογράφου και τι ισχύει σε περίπτωση αντικατάστασης

30/06/2022 - 16:54

Οδηγίες σχετικά με τους τύπους ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα ταξινομημένα σε κράτος-μέλος τα οποία χρησιμοποιούνται