Τροχοί & TIR

Τύπος ταχογράφου και τι ισχύει σε περίπτωση αντικατάστασης

Οδηγίες σχετικά με τους τύπους ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα ταξινομημένα σε κράτος-μέλος τα οποία χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά επιβατών και αγαθών και για
Πέμπτη 30/06/2022 - 16:54
Κοινοποίηση στα Social Media

Οδηγίες σχετικά με τους τύπους ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα ταξινομημένα σε κράτος-μέλος τα οποία χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά επιβατών και αγαθών και για τους οποίους εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 561/2006 παρέχει το υπ. Μεταφορών προς ενημέρωση των ΚΤΕΟ, των ειδικών συνεργείων και κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο βασικός κανόνας για τον τύπο του ταχογράφου που έπρεπε να εγκατασταθεί αρχικά στο όχημα κατά την 1η κυκλοφορία του έχει να κάνει με τη βασική αρχή ότι ένα όχημα τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά σε ένα Κράτος-Μέλος κατά την ημερομηνία ταξινόμησής του. Επομένως, η ημερομηνία που προσδιορίζει ποια γενιά ταχογράφου και ποια έκδοση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί στο όχημα είναι η ημερομηνία ταξινόμησής του. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν το όχημα κατασκευάστηκε στην Ε.Ε. ή εισάχθηκε από τρίτη χώρα σαν καινούριο ή σαν μεταχειρισμένο.

ii) Κατ΄ εξαίρεση:

Για τους ψηφιακούς ταχογράφους του κανονισμού 1266/2009, σύμφωνα με το εδάφιο (ιβ) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, η ημερομηνία εγκατάστασης και ενεργοποίησής τους, προσδιορίζεται από τη χρονική στιγμή που ο ταχογράφος τίθεται σε πλήρη λειτουργία και θέτει σε εφαρμογή όλες του τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών ασφάλειας, μέσω της χρήσης κάρτας συνεργείου, με την εισαγωγή κωδικού ασφαλείας (PIN).

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η ημερομηνία ενεργοποίησης του ψηφιακού ταχογράφου καταγράφεται και ανιχνεύεται από τα αποθηκευμένα δεδομένα βαθμονόμησης, ήτοι την πρώτη τοποθέτηση και βαθμονόμηση στο υπόψη όχημα [αναγνωριζόμενο από τον αριθμό αναγνώρισής του (VIN)].

Σε περίπτωση αντικατάστασης

Για τα οχήματα μεταφοράς επιβατών κατηγορίας Μ3 με μέγιστο βάρος άνω των 10 τόνων καθώς και στα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων κατηγορίας Ν3, που ταξινομήθηκαν για πρώτη φόρα μετά την 1η Ιανουαρίου 19967 και υπό την προϋπόθεση ότι η μετάδοση των σημάτων προς τη συσκευή ελέγχου με την οποία έχουν εξοπλιστεί γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρικά, σε περίπτωση βλάβης που απαιτείται η αντικατάσταση του ταχογράφου ή των εξαρτημάτων του, αυτή θα γίνεται με ψηφιακό ταχογράφο 3ης έκδοσης. Αυτός καθώς και τα εξαρτήματά του, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2009.

Τονίζεται εδώ ότι κατά την αντικατάσταση του εξοπλισμού ταχογράφου (αποτελούμενου από εποχούμενη μονάδα και αισθητήρα κίνησης) σε ψηφιακό ταχογράφο 3ης έκδοσης θα πρέπει να αντικατασταθούν και οι αισθητήρες κίνησης ώστε ο νέος εξοπλισμός αντικατάστασης να ικανοποιεί μεταξύ άλλων και την απαίτηση 019α του Παραρτήματος Ι Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, για τον εύκολο εντοπισμό της παραποίησης των δεδομένων κίνησης καθώς και την απαίτηση 161α του ιδίου Παραρτήματος, ώστε οι αισθητήρες κίνησης να αντιδρούν σε μαγνητικό πεδίο, το οποίο δυσχεραίνει την ανίχνευση της κίνησης του οχήματος, ή να προστατεύονται ή να είναι απρόσβλητοι σε μαγνητικά πεδία.

Η παραπάνω απαίτηση, λόγω τεχνικών δυσκολιών, δεν είναι υποχρεωτική για οχήματα ταξινομημένα πριν την 1 Οκτωβρίου 2012.

Για τα οχήματα που διαθέτουν αναλογικούς ή ψηφιακούς ταχογράφους που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου i, σε περίπτωση βλάβης που απαιτείται η αντικατάσταση του ταχογράφου ή των εξαρτημάτων του, αυτή θα γίνεται με τον τύπο και την έκδοση που αντιστοιχεί στην 1η κυκλοφορία του οχήματος.

Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά τις 15 Ιουνίου 2019, σε περίπτωση βλάβης που απαιτείται η αντικατάσταση του ταχογράφου ή των εξαρτημάτων του, αυτή θα γίνεται απαραίτητα με ευφυή ταχογράφο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εγκατάσταση ταχογράφου νεότερης γενιάς ή έκδοσης από αυτή που προβλέπεται είναι δυνατή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του.

Περίληψη του εγκεκριμένου εξοπλισμού καταγραφής με τις αντίστοιχες εγκρίσεις τύπου ανά έτος, διατίθεται στην ιστοσελίδα:

https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_vehicle_units_status.php.html

ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας:

https://www.yme.gr/metafores/psifiakos-taxografos/xrisimes-syndeseis

PreviousNext