αυτο-οδηγούμενα οχήματα

Αυτόνομο Scania σε αυτοκινητόδρομο με ειδική άδεια κυκλοφορίας