Η. Β.: Βγαίνουν στους δρόμους τα αυτό-οδηγούμενα οχήματα. Πρώτα τα φορτηγά

Τρί, 13/09/2022 - 17:02
Αυτόνομο Scania σε αυτοκινητόδρομο με ειδική άδεια κυκλοφορίας

Μέχρι το 2025, η βρετανική κυβέρνηση θα επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων χωρίς οδηγό με το σκεπτικό ότι θα επέλθει μείωση ατυχημάτων και βελτίωση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, θα επέλθει αύξηση των θέσεων εργασίας, παρά το γεγονός της απουσίας των οδηγών, καθώς ο έλεγχος των συγκοινωνιών και της κυκλοφορίας των αυτόνομων οχημάτων απαιτεί μεγάλο αριθμό ειδικευμένων στελεχών.

Σύμφωνα με τα σχέδια των αρμόδιων Οργανισμών, τα πρώτα χωρίς οδηγό οχήματα που θα κυκλοφορήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τα φορτηγά και τα λεωφορεία και αυτό γιατί οι μέχρι τώρα δοκιμές αποδεικνύουν τη βέλτιστη συμπεριφορά κατά την κίνησή τους.

Αντίθετα, ελαφρά επαγγελματικά που χρησιμοποιούνται στις αστικές μεταφορές και διανομές θα εμφανιστούν χωρίς οδηγό στους δρόμους στο τέλος του 2025.

Να σημειωθεί ότι η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει την ανάπτυξη των αυτό-οδηγούμενων οχημάτων με επιδότηση των εταιρειών που εμπλέκονται στην ανάπτυξή τους με το ποσό των 34 εκ. λιρών.

Πηγή: Logistics.org.uk