Βαριά ηλεκτρικά φορτηγά

Η ΜΑΝ ξεκινά παραγωγή μπαταριών

Από τις αρχές του 2025 η MAN Truck & Bus ξεκινά την κατασκευή σε μεγάλη κλίμακα δικών της μπαταριών υψηλής τάσης για ηλεκτρικά φορτηγά και

Φίλτρα