Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις Μεταφορές

14/11/2022 - 12:43

Καθορίστηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός