διμερείς μεταφορές

Εμπορευματικές μεταφορές Ουκρανίας - Ελλάδας

30/06/2022 - 17:01

Με σημερινή εγκύκλιο, ο υφυπουργός Υποδομών και μεταφορών, Μ. Παπαδόπουλος, παρατείνει μέχρι τέλος του χρόνου την ισχύ των ρυθμίσεων θεμάτων διμερούς