Τροχοί & TIR

Εμπορευματικές μεταφορές Ουκρανίας - Ελλάδας

Με σημερινή εγκύκλιο, ο υφυπουργός Υποδομών και μεταφορών, Μ. Παπαδόπουλος, παρατείνει μέχρι τέλος του χρόνου την ισχύ των ρυθμίσεων θεμάτων διμερούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδας –
Πέμπτη 30/06/2022 - 17:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Με σημερινή εγκύκλιο, ο υφυπουργός Υποδομών και μεταφορών, Μ. Παπαδόπουλος, παρατείνει μέχρι τέλος του χρόνου την ισχύ των ρυθμίσεων θεμάτων διμερούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδας – Ουκρανίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην Ουκρανία στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Μεταξύ αυτών, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ουκρανία απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης εντύπου άδειας διέλευσης και επιτρέπεται η εκτέλεση διμερών transit μεταφορών εμπορευμάτων εντός της χώρας μας, ενώ παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου που έχουν λήξει από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και μετά.

PreviousNext