διόδια Ιάσμου

Νέες τιμές στα διόδια Εγνατίας

03/11/2022 - 16:08

Μειωμένες τιμές θα τεθούν σε ισχύ από 10/11/22 σε σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού. Στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Καβάλας στη χιλιομετρική θέση 479+