Νέες τιμές στα διόδια Εγνατίας

Πέμ, 03/11/2022 - 16:08

Μειωμένες τιμές θα τεθούν σε ισχύ από 10/11/22 σε σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού.

Στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Καβάλας στη χιλιομετρική θέση 479+300 του κύριου άξονα, το τέλος διοδίων είναι:

 

Με τη θέση σε λειτουργία του Μετωπικού σταθμού διοδίων Καβάλας αναπροσαρμόζεται (μειώνεται) το τέλος διοδίων των παρακείμενων (πριν και μετά) Μετωπικών σταθμών διοδίων Μουσθένης και Ιάσμου.