δωρεάν μετακίνηση ΟΑΣΑ

Δωρεάν μετακίνηση με αντάλλαγμα τη φύλαξη σημείων του ΟΑΣΑ

04/03/2022 - 09:33

Συμφωνήθηκε μεταξύ των υπ. Μεταφορών και Ναυτιλίας η δωρεάν μετακίνηση του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής