έκθεση IAA

ο πρόεδρος του Jury Gianenrico Griffini με την πρόεδρο της Mercedes-Benz Trucks, Karin Rådström