Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Συγχώνευση Εργαστηρίων ATP του Μετσόβιου

29/06/2022 - 09:40

Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συγχωνεύονται τα δύο εργαστήρια: 1.«Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής» και 2.«