Συγχώνευση Εργαστηρίων ATP του Μετσόβιου

Τετ, 29/06/2022 - 09:40

Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συγχωνεύονται τα δύο εργαστήρια:

1.«Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής» και

2.«Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων» σε ένα Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων (ΑTP)».

Το Εργαστήριο «Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων (ΑTP)» θα καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και της Ψύξης. Θα παρέχει, επίσης, εξειδικευμένες τεχνολογικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία προς τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα προς τις εγχώριες κατασκευαστικές βιομηχανίες και τις μικρομεσαίες εταιρείες και βιοτεχνίες του κλάδου της βιομηχανικής ψύξης.