Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων

Συγχώνευση Εργαστηρίων ATP του Μετσόβιου

Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συγχωνεύονται τα δύο εργαστήρια: 1.«Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής» και 2.«

Φίλτρα