εξεταστές δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς

Παράταση πιστοποιητικών επιμόρφωσης των εξεταστών

Παρατείνεται έως την 19η Ιανουαρίου 2023 η ισχύς των πιστοποιητικών τακτικής περιοδικής επιμόρφωσης που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους – εξεταστές

Φίλτρα