Ευελπίδων

Φωτό: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Μίσθωση λεωφορείων για μεταφορά Ευέλπιδων

24/08/2022 - 14:00

Η Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως (ΔΥΒ) του ΓΕΣ προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη