φορολογικά κίνητρα,

Τελευταία ευκαιρία για Μεταφορικές

27/05/2022 - 12:40

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 103/Α/22 ο νόμος 4935 με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες