γέφυρα Ανδρέα Παπανδρέου

Αναβάθμιση της οδογέφυρας της Λ. Ανδρ. Παπανδρέου στον Πειραιά

05/09/2022 - 16:45

Σε εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και προστασίας του καταστρώματος και του φορέα της οδογέφυρας, στη Λ. Ανδ. Παπανδρέου στην Ακτή Βασιλειάδη