Γιάννη Ξιφαράς

Φωτό αρχείου

Και τυπικά ακυρώθηκε η προμήθεια των υβριδικών λεωφορείων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά, έγινε δεκτή η ομόφωνη εισήγηση (πρακτικό υπ’ αριθμ.1) της Επιτροπής Διενέργειας του

Φίλτρα