Και τυπικά ακυρώθηκε η προμήθεια των υβριδικών λεωφορείων

Τρί, 10/05/2022 - 11:02
Φωτό αρχείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά, έγινε δεκτή η ομόφωνη εισήγηση (πρακτικό υπ’ αριθμ.1) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά στη ματαίωση της προμήθειας των υβριδικών αστικών λεωφορείων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό για τα 770 συνολικά λεωφορεία για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς όπως έγινε γνωστό (βλέπε εδώ) κανείς εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος δεν υπέβαλε προσφορά για το συγκεκριμένο τύπο λεωφορείων.

Έτσι, και τυπικά το υπουργείο προχώρησε στη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, αποκλειστικά ως προς το Τμήμα 1: «Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12m, κατηγορίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 31.000.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων) και με δικαίωμα προαίρεσης 6.200.000 € πλέον ΦΠΑ.

Εμείς να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι και για τα άλλα τμήματα του διαγωνισμού που αφορούν αστικά λεωφορεία φυσικού αερίου και ηλεκτρικά, απουσιάζουν -δεν υπέβαλαν προσφορές- μεγάλοι γνωστοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές λεωφορείων, όπως η Scania, η MAN, η Mercedes-Benz, η Volvo κ.α.