χερσαίες μεταφορές ΝΑΤΟ

Φωτό αρχείου

Το ΝΑΤΟ ζητά εμπειρογνώμονες σε θέματα Χερσαίων Μεταφορών

26/10/2022 - 14:55

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ γνωστοποίησε ότι στον τομέα Χερσαίων Μεταφορών του ΝΑΤΟ (Inland Surface Transport- IST) πρόκειται να