Χωματουργικές εργασίες

Φωτό αρχείου

Χωματουργικές και άλλες εργασίες για τον Δήμο Δράμας

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο
Φωτό αρχείου

Χωματουργικές και άλλες εργασίες για τον Δήμο Δράμας

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο

Φίλτρα