Χορήγηση πινακίδων σε ελαφρά μεταχειρισμένα

Χορήγηση πινακίδων σε εισαγόμενα ανάριθμα ελαφρά μεταχειρισμένα

15/07/2022 - 10:04

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στη χώρα μας συμμορφώνονται με τις