Χορήγηση πινακίδων σε ελαφρά μεταχειρισμένα

Χορήγηση πινακίδων σε εισαγόμενα ανάριθμα ελαφρά μεταχειρισμένα

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στη χώρα μας συμμορφώνονται με τις

Φίλτρα