Τροχοί & TIR

Χορήγηση πινακίδων σε εισαγόμενα ανάριθμα ελαφρά μεταχειρισμένα

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στη χώρα μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου τύπου οχήματος, ώστε να μπο
Παρασκευή 15/07/2022 - 10:04
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στη χώρα μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου τύπου οχήματος, ώστε να μπορεί αυτό να λάβει στοιχεία κυκλοφορίας στη χώρα μας, το υπ. Μεταφορών προχώρησε στην παρακάτω απόφαση.

Αφορά - επαναλαμβάνουμε- στα επιβατικά οχήματα μέχρι 8+1 θέσεις (ΜΙ) και στα ελαφρά φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτού βάρους (Ν1):

Κατά τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή και από τρίτες χώρες εφόσον έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούρια σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, προσκομίζεται και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος.

Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική Βεβαίωση του Εθνικού Διανομέα της μάρκας στη χώρα μας και τα οχήματα το εργοστάσιο παραγωγής (μάρκα) των οποίων έχει αναστείλει τη λειτουργία του ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική βεβαίωση του ΣΕΑΑ. Στην πρώτη περίπτωση, ο Εθνικός Διανομέας θα πρέπει επίσης να βεβαιώσει την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήματος, τις εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος) και τον κυβισμό, εφόσον διαθέτει αυτές τις πληροφορίες ή να δηλώσει ότι δεν είναι διαθέσιμες.

PreviousNext