καταγραφή συνοριακών διελεύσεων

Χειρόγραφη καταγραφή συνοριακών διελεύσεων: Αναβάθμιση των ταχογράφων DTCO 4.0

03/02/2022 - 15:39

Όπως είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ότι, από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο, οι οδηγοί καταγράφουν