Τροχοί & TIR

Χειρόγραφη καταγραφή συνοριακών διελεύσεων: Αναβάθμιση των ταχογράφων DTCO 4.0

Όπως είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ότι, από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο, οι οδηγοί καταγράφουν χειρόγραφα το σύμβολο της χώρας στην οποία εισέρχο
από Advertorial | Πέμπτη 03/02/2022 - 15:39
Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ότι, από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο, οι οδηγοί καταγράφουν χειρόγραφα το σύμβολο της χώρας στην οποία εισέρχονται αφού περάσουν τα σύνορα ενός κράτους μέλους. 

Ο οδηγός πρέπει να σταματά στο πλησιέστερο δυνατό σημείο ακινητοποίησης στα σύνορα ή αμέσως μετά από αυτά. 

Όταν η διέλευση των συνόρων ενός κράτους μέλους πραγματοποιείται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, ο οδηγός πρέπει να εισάγει το σύμβολο της χώρας στον λιμένα ή τον σταθμό άφιξης. 

Οι ταχογράφοι DTCO 4.0 μπορούν να αναβαθμιστούν σε DTCO 4.0e γρήγορα, απλά και με χαμηλό κόστος, για παράδειγμα κατά την διάρκεια της επόμενης βαθμονόμησης.

Ο DTCO 4.0e προσφέρει περισσότερη άνεση στους οδηγούς και τους διαχειριστές στόλου και παράλληλα είναι το πρώτο βήμα υλοποίησης για το Mobility Package I (διέλευση συνόρων).

Πλεονεκτήματα αναβάθμισης  DTCO 4.0e

·  Ο νέος μετρητής χρόνου εργασίας DTCO καταγράφει τις περιόδους εργασίας (ημερήσιες/εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και περιόδους διαλείμματος)

·  Νέα προειδοποιητικά μηνύματα σύμφωνα με την Οδηγία 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, τα οποία παραμετροποιούνται

·  Τα χρονικά όρια για τις χειροκίνητες διορθώσεις έχουν αλλάξει για να διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των οδηγών

·  Αυτόματη ανίχνευση της χώρας στην οποία βρίσκεται το όχημα (εκκίνηση/λήξη) μέσω σημάτων GNSS (Light Cabotage)

·  Προεπιλεγμένη χώρα (Cabotage light) ) μέσω του σήματος GNSS.

·  O DTCOe θα προτείνει στον οδηγό την τρέχουσα χώρα για μια χώρα έναρξης/λήξης εισαγωγή μέσω του μενού DTCO και η καταχώριση της χώρας έναρξης στο τέλος της μη αυτόματης εισαγωγής

Είναι λοιπόν  ιδιαίτερα σημαντικό, για όσες εταιρείες έχουν οχήματα με έκδοση ταχογράφου DTCO 4.0 να προχωρήσουν άμεσα με την διαδικασία της αναβάθμισής τους σε DTCO 4.0e.

Οι αναβαθμίσεις είναι διαθέσιμες, και πραγματοποιούνται άμεσα και ολοκληρωμένα από το συνεργείο ταχογράφων Tacho Expert στη Μαγούλα Αττικής με εμπειρία από το 1974.

Το συνεργείο Tacho Expert, είναι εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταχογράφων από τη VDO και αντιπροσωπεύει τις σημαντικότερες εταιρείες στο χώρο των ταχογράφων. Το εξειδικευμένο προσωπικό του εμπνέει εμπιστοσύνη, διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, είναι πλήρως ενημερωμένο για την ισχύουσα νομοθεσία και παρέχει αξιοπιστία σε όλες τις εργασίες.

Επίσης παρέχει μεταξύ άλλων:

·         Συστήματα τηλεματικής-GPS

·         Διαχείριση δεδομένων ταχογράφου

·         Εκπαιδεύσεις

·         Εμπορικό τμήμα προϊόντων αυτοκινήτου

·         Πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων

Ενημερωθείτε άμεσα από την Tacho Expert σχετικά με όλες τις νέες εξελίξεις για την αποφυγή προστίμων από τις αρχές ελέγχου. 

Υπεύθυνος: Πατσάς Κωνσταντίνος

Τηλέφωνα: 210-5545987 / 697 3397226

Email: kpatsas@tachoexper.gr

www.tachoexpert.gr

PreviousNext