κατάρτιση εξεταστών υποψηφίων οδηγών

Ειδικά προγράμματα κατάρτισης εξεταστών υποψηφίων οδηγών

Για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενου εξεταστή υποψήφιων οδηγών να παρακολουθήσει τα ειδικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ (Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και

Φίλτρα