λεωφορεία ΙΧ

Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ. ιδρυμάτων, συλλόγων κ.λπ. Πώς ταξινομούνται, πότε ανακαλούνται

19/10/2022 - 16:28

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων για τα οποία δεν πληρούνται ως προς το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία οι προϋποθέσεις